METSAKORRALDUS

METSAKORRALDUSTÖÖD

Metsakorraldus jaotatakse kaheks erinevaks tegevuseks:

  1. Metsa inventeerimine, mille käigus metsakorraldaja looduses kaardistab metsa ning kogub ülepinnalise takseerimisega erinevaid takseernäitajaid. Lõpplahenduseks on mets jaotatud erinevateks metsaeraldisteks ning neile on koostatud takseerkirjeldused;
  2. Metsamajandamiskava koostamine, selleks planeerib metsakorraldaja takseerkirjelduste põhjal pikaajalised metsakasvatuslikud tegevused. Planeeritud tegevused on kooskõlas planeerimisel kehtinud seadusandlusega.

Tavapärane metsakorraldustööde protsess:

  1. Metsaomanik esitab tellimuse (e-maili, telefoni teel) metsakorraldustööde teostamiseks;
  2. Metsakorraldaja kohtub metsaomanikuga täpsema info või omaniku ootuste väljaselgitamiseks kontoris või vajadusel ka metsas;
  3. Metsaomanikule esitatakse ettemaksuarve, mis moodustab kokkulepitud tasust 25%;
  4. Metsakorraldaja inventeerib metsa ja koostab metsamajandamiskava;
  5. Inventuuriandmed või metsamajandamiskava esitatakse metsaomanikule üle vaatamiseks;
  6. Peale metsaomanikult kinnituse saamist esitatakse andmed metsaregistrisse;
  7. Metsamajandamiskavast koostatakse pehme köitega väljatrükk;
  8. Metsaomanikule esitatakse arve, millest on maha arvestatud ettemaks;

HINNAKIRI*

Oleme hinnastanud oma tegevused vastavalt ooteajale kiir- ja tavatööks. Kiirtöö puhul esitame metsamajandamiskava mustandi ülevaatamiseks 5 tööpäeva jooksul ning tavatöö puhul ca 30 tööpäeva jooksul.

Tavatöö – 16€/ha (lisandub käibemaks 20%);

Kiirtöö – 25€/ha (lisandub käibemaks 20%;

NB! Inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmisel lisandub ooteajale ca 30 päeva.

*Hinnale võib lisanduda ühekordne sõidukulu 0,3€/km;

Büroo aadress

Türi tee 6, Oisu alevik, Järvamaa 72301

Helista meile

+372 56 212 838

Saada meile kiri

info@metsatuba.ee

Metsatuba OÜ Büroo

Võta Ühendust

1 + 1 =

METSATUBA OÜ

REGISTRIKOOD 12384081
Türi tee 6, Oisu alevik, Türi vald, Järvamaa, 72301

Metsakorraldustööde tegevusluba nr: KME000021