Raiemeistri teenust on vaja metsaomanikul, kellel endal puuduvad oskused või teadmised raietööde organiseerimiseks ning järelvalveks.
 
Raiemeistri teenus sisaldab:
  • Metsateatiste koostamist;
  • Raiealade tähistamist;
  • Eelkokkuleppeid ja kooskõlastamisi raiega seotud isikutega või naabritega (näiteks kuhu tuleb laoplats ja milline kokkuveotee viib laoplatsini);
  • Tehnoloogilist skeemi;
  • Ülestöötamise või raieõiguse lepingute koostamisel metsaomaniku nõustamist;
  • Raietööde järelvalvet, metsaomaniku esindamist või nõustamist raietöödel;
  • Aruandlust;
  • Raietööde vastuvõtmist;
Lisaks veel saame pakkuda:
  • Metsa väljaveologistikat;
  • Ladude aruandlus;