Tööliik       Pindala
<10 ha10,1-20 ha20,1-40 ha<40,1 ha
Metsa
inventeerimine*
(töö tähtaeg >30 päeva)
 16 €/ha
 15€/ha
 14€/ha 13€/ha
Metsa
inventeerimine*
(töö tähtaeg 15 päeva)
20 €/ha     
Metsa inventeerimine*
(kiirtöö <5 päeva)
 30 €/ha, miinimum tasu 100€
Metsamajandamiskava
vormistamine
Kava paberkandjal väljastamine alates 10 €/kava
Metsa väärtuse
hindamine
(Metsatuba OÜ poolt inventeeritud metsale)
 alates 50€/akt
 Metsanduslik nõustamine* 26 €/h
 Raiemeistri teenus* alates 1 €/tm
*välitöödele võib lisanduda sõiduhüvitis 0,3€/km, arvestuse algus ja lõpp Oisu alevik.

NB! Metsa inventeerimisandmete kandmisel metsaregistrisse lisandub kokkulepitud töö tähtajale 1 kuu